За год2088175
За месяц117180
За неделю31251
Вчера4630
Сутки3583
Информация об отмене занятий
11 февраля 2016 года занятия 1 смены в школах города Павлодара состоятся: температура -24 градусa, ветер 4 м/с

Добро пожаловать на сайт нашего детского сада

  Мемлекеттік ќазыналыќ коммуналдыќ кєсіпорыны-№20 сєбилер баќшасы.

  2009 жылы 20 ќањтарда ашылѓан

  Мекен-жайы:Кенжекµл ауылы,Токин кµшесі,3‰й

  Тел:352-906,352-902

 

Мекеме жетекшілері:

Директор-Ергазинова Гүлнар Шаменовна

Єдіскер-Омашева Лунара Ќайыркенќызы

Медбике-Ќошќарбаева Салтанат Маратбекќызы

 

  Жобалыќ ќуаты-140 бала,топтардыњ саны-6.

 

Мектепке дейінгі топтар:

2 сєбилер тобы-1

Естияр тобы-2

Ересек тобы-2

Мектепалды даярлыќ топтары:

Ересек тобы-2

Даярлыќ тобы-1

 

Материалдыќ-техникалыќ база:

Музыка залы-1

Асхана-1

Логопед кабинеті-1

Медицина кабинеті-1

Стена