Сенім телефоны
8(7182)545302
email: 451800059467@mail.ru
Мекенжайы: Нұрсұлтан Назарбаев данғылы,87/1
Білім бөлімінің басты бетіне қайту
Азаматтарды жеке қабылдау кестесі:
15.00-18.00 сейсенбі, бейсенбі күні

Виртуальная приемная руководителя детского сада

Виртуальная приемная руководителя детского сада

Уважаемые, родители!

«Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарына құжаттарды қабылдау және балаларды қабылдау» мемлекеттік қызмет стандарты

Қазақстан Республикасы   Үкіметінің  2012  жылғы « 31» қаңтардағы

№ 1119 қаулысымен  бекітілген

 

1. «Мектепке дейінгі білім беру ұйымдарына құжаттарды қабылдау және балаларды қабылдау» мемлекеттік қызметін (бұдан әрі – мемлекеттік қызмет) барлық типтегі және үлгідегі мектепке дейінгі ұйымдар (бұдан әрі – МДҰ) көрсетеді.

3. Мемлекеттік қызмет «Білім туралы» Қазақстан Республикасының               2007 жылғы 27 шілдедегі Заңының 5-бабы 4) тармақшасының және 14-бабының 2-тармағы 1) тармақшасының негізінде жүзеге асырылады.

4. Мемлекеттік қызмет көрсету тәртібі туралы ақпарат Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігінің интернет-ресурсында  «Мемлекеттік қызметтер» бөлімінде орналастырылады.

5. Мемлекеттік қызмет көрсетуді аяқтау нысаны осы стандартқа                         1-қосымшаға сәйкес МДҰ мен заңды өкілдер арасында жасалатын шарт болып табылады.

6. Мемлекеттік қызмет мектепке дейінгі жастағы балалардың заңды өкілдеріне (бұдан әрі – мемлекеттік қызметті алушы) көрсетіледі.

7. Мемлекетті қызметті көрсету мерзімдері:

1) мемлекеттік қызметті алушы осы стандарттың 11-тармағында айқындалған құжаттарды МДҰ-ға тапсыру және басшылардан қажетті кеңес алу сәтінен бастап – кемінде 30 минут уақытты құрайды.

2) мемлекеттік қызметті алушының өтініш берген күні сол жерде көрсетілетін мемлекеттік қызметті алғанға дейін күтудің рұқсат берілген ең көп уақыты – 30 минуттан артық емес.

3) өтініш берген күні сол жерде мемлекеттік қызметті алушыға көрсетілетін мемлекеттік қызметтің рұқсат берілген ең көп уақыты – кемінде          30 минутты құрайды.

8. Мемлекеттік қызмет тегін көрсетіледі.

9. Мемлекеттік қызмет МДҰ-ғаөтініш жасаған жағдайда МДҰ басшысы белгілеген заңды өкілдерді қабылдау кестесіне сәйкес екі жұмыс күні ішінде көрсетіледі.

10. Мемлекеттік қызмет МДҰ ғимаратында, тікелей басшының кабинетінде көрсетіледі.

 

 

 

 

 

 

 

2. Мемлекеттік қызметті көрсету тәртібі

 

11. Мемлекеттік қызметті алу үшін мемлекеттік қызметті алушы МДҰ-ға мынадай құжаттарды ұсынуы қажет:

1) қалалық (аудандық) Білім басқармасы, ауылдық жерде – әкімдік берген жолдама;

2) баланың денсаулық паспорты;

3) эпидемиялық ортасы туралы санитарлық-эпидемиологиялық қызметтен анықтама.

Мектепке дейінгі ұйымдарды бос орындар бар болған жағдайда қабылдау жыл бойы жүргізіледі.

12. Шарт бланкілерін МДҰбасшысы береді.

Шарт 2 данада жасалады.

Бала тіркеуден кейін мемлекеттік қызмет көрсететін МДҰ-да жалпы білім беретін оқу бағдарламаларына, бекітілген сабақ кестесіне сәйкес оқыту және күтілу құқығына ие болады.

13. Мемлекеттік қызметті алушылар (заңды өкілдер) толтырған шарт МДҰ басшысына тапсырылады (бір данасы МДҰ басшысында ақталады, екіншісі мемлекеттік қызметті алушының (заңды өкілінің) қолында қалады).

14. Мемлекеттік қызметті алушының мемлекеттік қызметті алу үшін қажетті құжаттарды тапсырғанын растайтын құжат талап етілмейді.

15. Мемлекеттік қызмет МДҰ-да мемлекеттік қызметті алушының жеке қатысуымен жүзеге асырылады.

16. Егер осы стандарттың 11-тармағына сәйкес талап етілетін барлық құжаттар ұсынылмаған жағдайда мемлекеттік қызмет көрсетуден бас тартылады.

 

Выписка

 из Стандарта государственной услуги «Приём документов и зачисление детей в дошкольные организации образования»,

утвержденный   постановлением  Правительства  Республики Казахстан

от «31»  августа   2012 года  за № 1119

 

1. Государственная услуга «Приём документов и зачисление детей в дошкольные организации образования»(далее – государственная услуга) предоставляется дошкольными организациями.

3. Государственная услуга осуществляется на основании подпункта 1) пункта 2 статьи 14 и подпункта 6) статьи 5 Закона Республики Казахстан от     27 июля 2007 года «Об образовании».

4. Информация о порядке предоставления государственной услуги располагается на интернет-ресурсе Министерства образования и науки Республики Казахстанв разделе «Государственные услуги».

5. Формой завершения государственной услуги являются договор, заключаемый  между ДО и законными представителями либо мотивированный ответ об отказе в предоставлении государственной услуги.

6. Государственная услуга оказывается законным представителямдетей дошкольного возраста (далее - получатель государственной услуги).

7. Сроки оказания государственной услуги с момента:

1) сдачи получателем государственной услуги документов в ДО, определенных в пункте 11 настоящего стандарта и получения необходимой консультации со стороны руководителя составляют не менее 30 минут;

2) максимально допустимое время ожидания получения государственной услуги, оказываемой на месте в день обращения получателя государственной услуги, составляет не более 30 минут;

3) максимально допустимое время обслуживания получателя государственной услугигосударственной услуги, оказываемой на месте в день обращения, составляет не менее 30 минут.

8. Государственная услуга оказывается бесплатно.

9. Государственная услуга при обращении в ДО предоставляется в течение двух рабочих дней, в соответствии с установленным графиком приёма законных представителей, утвержденного руководителем ДО

-во вторник  с 09.00 часов до 13.00часов,

-в  четверг с 14.00до 18.00, за исключением  праздничных дней, прием осуществляется в порядке очереди без предварительной записи.

10. Государственная услуга оказывается в зданиях ДО,непосредственно в кабинете руководителя.

 

2. Порядок оказания государственной услуги

 

11. Для получения государственной услуги получателю государственной услуги необходимо представить следующие документы в ДО:

1) направление, выданное Управлением образования города ;

2) паспорт здоровья ребенка;

3) справку санитарно-эпидемиологической службы об эпидокружении.

В дошкольных организациях прием детей ведется в течение года при наличии в нем свободных мест.

12. Бланки договора выдаются руководителем ДО.

Договор составляется в двух экземплярах.

После зачисления ребенок получает право на обучение и содержание в дошкольной организации в соответствии с общеобразовательными учебными программами дошкольного воспитания и обучения и расписанием занятий, установленным ДО, предоставляющим государственную услугу.

13. Заполненный получателями государственной услуги (законными представителями) договорсдаётся руководителю ДО (один экземпляр хранится у руководителя ДО, другой остаётся у получателя государственной услуги (законных представителей).

14. Документ, подтверждающий сдачу получателем государственной услуги необходимых документов для получения государственной услуги, не требуется.

15. Государственная услуга осуществляется посредством личного посещения ДО получателем государственной услуги.

16. В предоставлении государственной услуги отказывается в случае, если не представлены все документы, требуемые в соответствии с пунктом               11 настоящего стандарта.

 

 

2009 жылғы 26 желтоқсаннан Қазақстан Республикасының азаматтардың жеке өміріне қол сұғылмаушылық құқықтарын қорғау мәселелері жөніндегі Заңы күшіне енді. Осыған байланысты, көпшілік алдында сөйлеген сөзде немесе бұқаралық ақпарат құралдарында адамның жеке өмірі туралы, оның жеке және отбасы құпиясын құрайтын азаматтардың құқықтарына және заңды мүдделерінен ұқсан келтіретін мәліметтерді оның келісімінсіз таратуға тыйым салынады. Иесі бүркемеленген өтініштер сондай-ақ қарауға жатпайды. Иесі бүркемеленген өтініш болып ол бойынша авторын белгілеу мүмкін емес, қолтаңбасы, оның ішінде электрондық цифрлық қолтаңбасы, арыз берушінің пошталық мекен-жайы жоқ өтініш табылады. Жоғарыда аталған талаптар бұзылған жағдайда мұндай өтініштер оларды орналастыру құқығынсыз жойылады. Осыған байланысты, толғантқан мәселелеріңіз бен сауалдарыңызды сындарлы және әдепті баяндауды өтінемін.
Аты-жөнi: Айтказина Динара Серикболовна
Вопрос/обращение:
Здравствуйте воспитатель требуется?
Добавлен: 10 Шілде 2019
Ответ:
Здравствуйте,Динара Серикболовна!В детском саду есть вакансия воспитателя с государственным языком обучение.
Аты-жөнi: Аубакирова Салтанат Жуматаевна
Вопрос/обращение:
Здравствуйте!! Имеется ли у Вас вакансия преподавателя английского языка??
Добавлен: 14 Шілде 2016
Ответ:
Салтанат Жуматаевна! Вакансии преподавателя английского языка нет
Аты-жөнi: Голованова Вера Игоревна
Вопрос/обращение:
добрый день! обращаюсь по такому вопросу, мой ребенок, Становская Арина 2013 г.р., стоит в очереди на получение места в ясли сад, проверяем очередь ежемесячно на этом сайте, очередь на данный момент 3857, очередь увеличивается, сейчас нам 2,9, в августе исполнится 3 года, соседи которые родились в сентябре уже получили путевки в сад, хотя в очередь встали позже, мы встали с рождения. Как вы это можете объяснить??? Меня удивляет то что наша очередь движется в обратную сторону!!!
Добавлен: 10 Мамыр 2016
Ответ:
Уважаемая, Вера Игоревна! По вопросам комплектации Вам необходимо обратиться на Кривенко 25 каб 115
Аты-жөнi: Антонович В.С.
Вопрос/обращение:
Здравствуйте, имеется ли у вас вакансия электрика?
Добавлен: 13 Сәуір 2016
Ответ:
Вакансий электрика нет
Аты-жөнi: Гульден
Вопрос/обращение:
Почему нет надбавки помощникам воспитателям. Ведь самую трудную работу делаем мы ? Многие пом.воспитатели напишем отзыв на блог президента если не добавяьт в феврале
Добавлен: 31 Қаңтар 2016
Ответ:
Гульден, на сегодняшний день надбавка помощникам воспитателей производится
Аты-жөнi: КУЗЬМИНА ЕЛЕНА ПЕТРОВНА
Вопрос/обращение:
У ВАС ЕСТЬ ВАКАНСИЯ НА ЗАВХОЗА ИЛИ ПРЕДВИДИТСЯ ??? МОЙ ТЕЛЕФОН 544869
Добавлен: 05 Желтоқсан 2015
Ответ:
Елена Петровна, вакансии завхоза нет.
Аты-жөнi: Турсынхан Шынар Канатовна
Вопрос/обращение:
Здравствуйте, хотела узнать вам не требуется учитель ИЗО и труды(опыт работы имеется) контактный телефон 87079966388
Добавлен: 28 Қыркүйек 2015
Ответ:
Шынар Канатовна, преподаватели ИЗО штатным расписанием не предусмотрены
Аты-жөнi: Асем Жуатканова
Вопрос/обращение:
Здравствуйте, хотела узнать сколько стоит садик в месяц? и есть ли входные, если да, то сколько стоят?
Добавлен: 05 Тамыз 2018
Ответ:
Здравствуйте, Асем Жуатканова! Стоимость оплаты составляет 100 % питания и 1000 тенге в месяц за содержание в дошкольных группах. "Входных" нет.
Аты-жөнi: Салтанат
Вопрос/обращение:
Здравствуйте, скажите пожалуйста есть ли у вас вакансия психолога?
Добавлен: 27 Сәуір 2015
Ответ:
Салтанат, в штатном расписании вакансия психолога не предусмотрена
Аты-жөнi: Сексембаева Айгерим
Вопрос/обращение:
Здравствуйте!поставили на очередь ребенка в ваш садик!на очереди мы #5,ребенку 8 месяцев.Как сохранится наша очередь?и с какого возраста вы набираете детей?спасибо
Добавлен: 09 Сәуір 2015
Ответ:
Айгерим, в 2016 году производился набор детей, которым на 1 сентября исполнилось 3 года
Аты-жөнi: Кундуз
Вопрос/обращение:
Салеметсизбе!сизден сурайын дегеним пом.воспитателя няняга жумыска алмайсызба казак тобына 21 демин?рахмет.
Добавлен: 01 Ақпан 2015
Ответ:
Күндүз, басшыға кіріп кетіңіз, тәрбиешінің көмекшісі ретінде қабылдайды, бәрі құжаттарыңыз дұрыс болса
Аты-жөнi: Уныйбаев Нурсултан
Вопрос/обращение:
Здравствуйте, хотел узнать вам не требуется учитель информатики или наладчик компьютера(опыт работы имеется) контактный телефон 87774607008
Добавлен: 20 Қазан 2014
Ответ:
Здравствуйте, Нұрсұлтан! Не могли бы Вы отправить свое резюме на электронный адрес 451800059467@mail.ru
Аты-жөнi: Ирина Сергеевна
Вопрос/обращение:
Здравствуйте, у меня такой вопрос: нет ли в Вашем саду места в средней группе? Дело в том что сыну 25 сентября исполняется 4года, нам дали путёвку в №51 сад, но во-первых он закрыт на ремонт уже полтора месяца, мы ни дня туда не сходили, во-вторых с самого начала заведующая обещала перевести сына в среднюю группу, но теперь говорит что он должен походить во 2-ую младшую. Я знаю своего ребёнка ему будет не интересно с детками младшего возраста. Самостоятельно найти обмен не можем. У меня к Вам огромная просьба рассмотрите пожалуйста возможность взять моего сына в Ваш сад в среднюю группу. Заранее благодарна, с уважением Ирина
Добавлен: 12 Қыркүйек 2014
Ответ:
Уважаемая, Ирина Сергеевна! Ваш ребенок, действительно,возраста 2 младшей группы.В данное время в нашем детском саду нет вакантных мест.
Аты-жөнi: Ирина Анатольевна
Вопрос/обращение:
Добрый день!Имеется ли у вас вакансия учителя английского языка?
Добавлен: 28 Тамыз 2014
Ответ:
Здравствуйте,Ирина Анатольевна! Просьба, оставить свои контактные телефоны.
Аты-жөнi: Романова Н.В.
Вопрос/обращение:
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, нет ли у вас вакансии помощника воспитателя? Мне 22 года, высшее педагогическое образование. Спасибо.
Добавлен: 21 Тамыз 2014
Ответ:
Здравствуйте! В данное время на медосмотр уже отправлен человек. Но Вы можете оставить контактный телефон.
Аты-жөнi: ЗАРИНА
Вопрос/обращение:
ЗДРАВСТВУЙТЕ! СКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА,У ВАС ИМЕЕТСЯ СВОБОДНАЯ ВАКАНСИЯ ЛОГОПЕДА? СТАЖ 1 ГОД(ПОЛИКЛИНИКА)
Добавлен: 11 Тамыз 2014
Ответ:
Здравствуйте,Зарина! Вакансии логопеда нет, но требуется помощник воспитателя.
Аты-жөнi: Анар
Вопрос/обращение:
Сәлеметсіз бе? Бақшаға тәрбиеші немесе қазақ тілі маманына бос орын бар ма? Білімім жоғары
Добавлен: 09 Шілде 2014
Ответ:
Сәлеметсіз бе, Анар! Қазақ тілі маманының орны жоқ. Ал тәрбиеші туралы түйіндемеңізді қалдырыңыз.
Аты-жөнi: Жаксалыков Ануар Вахитович
Вопрос/обращение:
Резюме Жаксалыков Ануар Вахитович 34 года казах женат, двое детей Казахстан, Павлодар, улица Кутузова, 69 квартира 93 к.тел. 87012467917, 54-55-77, anri.elemesov@mail.ru Образование высшее-педагогическое Қазақ тілі және әдебиет, юридическое, экономическое-бухгалтерское. 2008-2011 АЭСА Учет и аудит дневное бакалавр 2011-2013 ПМПИ Қазақ тілі және әдебиет дистанционное бакалавр 2014-2016 КЭУ юриспруденция дистанционное бакалавр опыт работы: ГУ отдел ЖКХ, ПТ и АД города Павлодара инструктор 7 месяцев Представительство по гражданским делам один год знание языков: казахский профессиональный, русский профессиональный, английский со словарем. Ищу любую работу, можно дворником, сантехником, сварщиком
Добавлен: 15 Ақпан 2018
Ответ:
Здравствуйте,Ануар Вахитович! В данное время в детском саду есть вакансия воспитателя в группе с государственным языком обучения и воспитания.
Аты-жөнi: Самал
Вопрос/обращение:
Здравствуте! Учитель английского языка не требуется?
Добавлен: 17 Наурыз 2014
Ответ:
Здравствуйте, Самал! Преподаватель английского языка не требуется.
Аты-жөнi: Асема
Вопрос/обращение:
Здравствуйте! Хотела узнать, набирают детей в садик только в сентябре? могу ли я устроить ребенка в Ваш сад, если в сентябре нам исполнятся 2.8?
Добавлен: 17 Наурыз 2014
Ответ:
Здравствуйте,Асема! Комплектацией занимается отдел образования. Ежегодно она начинается с мая месяца.

бiрiншiсi алдың. 1 2 3 4 соңғысы

Сұрақ қою