Сенім телефоны
8 (7182)319268
email: 31_school@mail.ru
Мекенжайы: Космонавтов көшесі 1
8 (7182)319268
Білім бөлімінің басты бетіне қайту
Азаматтарды жеке қабылдау кестесі:
Дұйсенбі - 15.00 -17.00 Сәрсенбі - 15.00 -17.00 Жұма - 15.00 -17.00
Бір жылда2981818
Бір айда206081
Бір аптада73515
Кеше4285
Тәулік388
Кітапхана туралы ақпарат

Кітапхана

жұмысының жылдық

жоспары

 

 

 

 

                                                                                                 

                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                              Бекітемін:

                                                                                                                   

                                                                                                Мектеп   директоры:

                                                                                                    Жексенов А.А._______

 

Кітапхана

жұмысының жоспары

2018 - 2019 оқу жылына

№ 31 мектеп Павлодар қаласы.

Годовой план

работы библиотеки

средней школы № 31 г. Павлодара

на 2018 – 2019 учебный год.

 

 

 

1.Мектеп кітапханасының басты есептері 2018– 2019 оқу жылына

Основные задачи школьной библиотеки на  2018 – 2019учебный год

 

 

Жаңаша қоғамдағы ақпарат пен білімге бағыттайтын  ақпарат пен идеяны мектеп кітапханасы көрсетеді.

Мектеп кітапханасы оқушыларды үзіліссіз икем білімімен қаруландырады және оның саналы азамат болуына көмек беріп,  шығармашылық жолмен кескінделуін  дамытады.

            Мектеп кітапханасы білім беру, кітап пен ақпараттандыру ресурстары, бүкіл мектеп қоғамының мүшелерін сын тұрғыдан ойлап және ақпаратты түрлі формада, түрлі тасымалдау құралдарын пайдалану қызметтерін көрсетеді..

            Мектеп кітапханасының міндеттері мұғалімдер мен оқушыларға оқу-тәрбие үрдісі мен өзін өзі білімдендіруге қажетті ақпараттық-құжаттық қолдау көрсету, мектеп оқушыларына  ақпараттану мәдениеті мен оқу мәдениетін қалыптастыру.

            Мектеп кітапханасы тәжірибешілік әдістерді дамытуға шақырады,оқырманды бағыттауғы негізделген дәстүрлі және дәстүрлі емес, жеке және бұқаралық жұмыс түрлерін жүзеге асырады.

  • Кең көлемді оқу тіректерімен  оқушылардың кең шығармашылық белсенділіктерін дамыту.
  • Оқушылардың білім алуында өздік жұмыс жасау қағидасын жүзеге асыру үшін қызмет көрсету.
  • Кітапхананың қызмет көрсету мәселелерін және балалардың оқуын ұйымдастыру сұрақтарын шешуге ата-аналар қоғамын тарту.
  • Дене тәрбиесін шынықтыруға қызығуғы және салауатты өмір салтын қалыптастыру.
  • Мектеп оқушыларына экологиялық мәдениет қалыптастыру .

 

            Школьная библиотека предоставляет информацию и идеи, без которых нельзя успешно функционировать в современном обществе, ориентированном на информацию и знания. Школьная библиотека вооружает учащихся навыками непрерывного образования и развивает в них творческое вооображение, помогая им стать сознательными гражданами.

            Школьная библиотека предоставляет образовательные услуги, книги и информационные ресурсы, помогающие всем членам школьного сообщества научиться критически мыслить и эфективно использовать информацию в любой форме и на любом носители.

            Задачей школьной библиотеки является обеспечение информационно-документальной поддержки учебно-воспитательного процесса и самообразования учащихся и педагогов, формирование у школьников информационной культуры и культуры чтения.

            Школьная библиотека призвана развивать практические методы, совершенствовать нетрадиционные и традиционные формы индивидуальной и массовой работы, основанной на личностно-ориентированном подходе к читателю.

  • Развивать широкую творческую активность учащихся с широкой опорой на чтение.
  • Предоставлять условия для реализации принципа самостоятельной работы учащихся в обучении.
  • Привлекать родительскую общественность к решению вопросов библиотечного обслуживания и организации чтения детей.
  • Формировать интерес к физической культуре и здоровому образу жизни.
  • Формировать экологическую культуру современных школьников.

 

1

Жұмыстың мазмұны

Содержание работы

 Орындалу мерзімі

Срок работы

Жауапты

Ответственные

Күтілетін нәтиже

Ожидаемый результат

1

Кітапхана қорын толықтыру

Пополнение книжного фонда

 

В течении года

Искакова Р.К.

Обновление фонда

Қорды жаңарту

2

Кітап қорымен жұмыс істеу

Работа с книжным фондом

 

В течении года

Искакова Р.К.

Движение книжного фонда

Кітап қорының қозғалысы

3

Оқулық қорымен жұмыс істеу. Работа с учебным фондом

Август-октябрь, в течении года

Искакова Р.К.

Обеспечение учащихся учебной литературой

Оқушыларды кітаптармен қамтамасыз ету

4

Оқырманға абонементте қызмет көрсету.

Обслуживание читателей на абонементе

В течении года

Искакова Р.К.

Приобщение детей к чтению

Оқушыларды кітап оқуға баулу

5

Оқырмандарға оқу залында қызмет көрсету. Обслуживание читателей в читальном зале

В течении года

Искакова Р.К.

Обеспечение необходимой литературой

 Қажетті әдебиетпен қамтамасыз ету

6

 Ұстаздармен жұмыс

  Работа с учителями

В течении года

Искакова Р.К.

Обеспечить методикой

Әдістемелікпен қамтамасыз ету

7

Кітап көрмелері  Книжные выставки

 

В течении года

Искакова Р.К.

Развитие познавательного интереса

Танымдық қызығушылығын арттыру

8

. Библиотечные уроки и нформационно-библиографическая работа

Декабрь, январь, март, апрель, в течении года

Искакова Р.К.

Ознакомить учащихся с библиотечно-библиографической, информационной работой            

  Оқушыларға кітапханалық-библиографиялық және ақпараттық білім беру.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

9

Іс-шаралар Массовая работа

«Рухани жаңғыру» бағдарламасы бойынша жұмыстар

 

В течении года

Искакова Р.К.

Кирибаев Н.Ж.

Воспитание патриотизма и любви своей родине

Отансүйгіштікке тәрбиелеу

10

Әдістемелік жұмыс.Методическая работа

В течении года

Искакова Р.К.

Обновление содержания работы

Жұмыстың мазмұнын  жаңарту

11

Кітапхананың материалдық-техникалық базасын нығайту. Оснащение материально-технической базы

В течении года

Искакова Р.К.

ДаулеталинаГ.И.

Улучшение качества работы

Жұмыс сапасын жақсарту

Ақпарат-библиография және көпшілік жұмыс

Информационно-библиографическая и массовая работа

12

Жұмыстың мазмұны

Содержание работы

 Орындалу мерзімі

Срок работы

Жауапты

Ответственные

Күтілетін нәтиже

Ожидаемый результат

13

Көрмелер (барлығы)

Выставки (всего)

В течение года

Искакова РК

 Обновление в

выставки

14

Әдебиеттің ауызша шолуы (барлығы)

Устные обзоры литературы (всего)

В течение года

Искакова РК

Өлкетану краеведение

 

15

Ақпарат күндері

Дни информации

В течение года

Искакова РК

Сыныптан көркем әдебиетті насихаттау

16

Оқырман конференциялары

Читательские конференции

Апрель март

 

Искакова РК

классные рук

 Кітап оқуға баулу

17

Ауызша журналдар

Устные журналы

В течение года

Искакова РК

 Ақпарат беру

информационное

 

Жұмыстың мазмұны

Содержание работы

Орындалу мерзімі

Срок работы

Жауапты

Ответственные

Кутелетін нәтіже

Ожидаемый результат

18

Кітап талқылау, пікірталастар

Обсуждение книг, диспуты

Конкурсы, викторины, игры

В течение года

 

Искакова РК

Заинтересовать учащихся к чтению литературы

19

Дауыстап оқулар

Громкие чтения

В течение года

Искакова РК

 

 

20

Әдебиеттердің ұсынба тізімі тізім

Рекомендательные списки литературы

В течение года

Искакова Р К

Список

21

Ескірген кітап қорымен жұмыс

атқару

Работа с книжным фондом устаревшей литературой

 

В течение года

Икакова Р К

Списание по ветхости

 

22

Ақпарат ресурстарын (оның ішінде электронды көздерде) құру

Формирование информационных ресурсов (в том  числе на электронных носителях)

В течение года

Искакова Р К

Снабжение электронными учебниками и дисками

 

 

23

Кітап сақтау рейді

Рейды по сохранности учебников

В течение года

Искакова Р К

Сохранность и бережливость