Сенім телефоны
Білім бөлімінің басты бетіне қайту
Азаматтарды жеке қабылдау кестесі:
Мектеп тарихы

 Павлодар қаласы №1 Балалар көркемсурет мектебі-ЮНЕСКО клубы

Павлодар қаласы №1 Балалар көркемсурет мектебі - ЮНЕСКО клубы 1979 жылдан жұмыс атқаруда. Оқып жүрген жас суретшілерінің саны әр жыл сайын өседі. Қазір мектепке 600 шамасында оқушы қанағатпен қатысады, соның ішінде «Бүлдіршіндер елі» өнерстудиясының балалары 4 жастан бастап шығармашылық дамытуда. 
Мектеп жұмысының негізгі көрсеткіші балалар сурет конкурстарымен көрмелерге қатысу. Кішкентай суретшілер мен олардың мұғалімдері үнемі Қазақстан, Ресей, Польша, Үндістан, Чехия, Тайвань, Британия, Германия, Эстония және басқа елдерінен қалалық, облыстық, республикалық және халықаралық конкурстары мен көрмелерге қатысып, дипломдарға және жүлделерге ие болады. 
Павлодар қаласы№1 Балалар көркемсурет мектебінің ұжымы өзінің жұмысымен жас ұрпақтың жалпы көркемөнер-эстетикалық мәдениетін көтеріп, балалармен жас өспірімдердің арасында Қазақстан халықтары мәдени мұрасының құндылықтары мен идеяларын насихаттауда. 
Мектептің Республикадағы беделдігі және балалар бейнелеу шығармашылығы саласында сіңірген қызметі нәтіжесінде, сонымен қатар әр жыл сайын балалар сурет конкурстарындағы көптеген жеңістерімен байланысты, 2006 жылғы сәуір айында Павлодар қаласы №1 БКСМ құрметті халықаралық ЮНЕСКО клубының статусын алды.
Детская художественная школа №1 г. Павлодара – клуб ЮНЕСКО
Детская художественная школа №1 г. Павлодара - клуб ЮНЕСКО существует с 1979 года. Количество обучающихся юных художников растет с каждым годом. Сейчас школу с удовольствием посещает около 600 учащихся, включая изостудию «Маленькая страна», в которой раннее творческое развитие получают дети уже с 4 лет.
Основной показатель работы школы – участие в выставках и конкурсах детского рисунка. Маленькие художники и их учителя постоянно получают призы и дипломы городских, областных, республиканских и международных конкурсов и фестивалей из Казахстана, России, Польши, Индии, Чехии, Тайваня, Британии, Германии, Эстонии и других стран. 
Коллектив Павлодарской детской художественной школы №1 стремится своей работой повышать общую художественно-эстетическую культуру молодого поколения, пропагандировать среди детей и молодежи идеи и ценности культурного наследия народов Казахстана.
Благодаря своему авторитету в Республике и заслугам в области детского изобразительного творчества, а также многочисленным ежегодным победам в конкурсах детского рисунка, в апреле 2006 года павлодарская ДХШ №1 получила почетный международный статус Клуба ЮНЕСКО. 
Children’s art school №1 of Pavlodar – club of UNESCO
Children’s art school №1 of Pavlodar – club of UNESCO exists since 1979. The quantity of learned young artists increases every year. About 600 pupils visit the school with pleasure every year, inclusive the studio of graphic arts “The children’s country”, in which children are developed with early art creation already from 4 years. 
          The generally index of school work is the participation in exhibitions and competitions of children’s drawing. Young artists and their teachers get prizes and diplomas of municipal, republican and international competitions and festivals from Kazakhstan, Russian, Poland, Indian, Czech Republic, Taiwan, the Kingdom of Great Britain, Germany, Estonia and other countries constantly.
         The stuff of children’s art school №1 of Pavlodar strives with it’s working to rise generally artistic-aesthetic culture of young people, to propagandize among children and young people ideas and values of cultural legacy of all people of Kazakhstan. 
         In April 2006 the children’s art school №1 of Pavlodar have got the international honorary status of Club of UNESCO thanks to it’s authority in Republic and merits in the sphere of children’s artistic creation, also to numerous yearly victories in competitions of children’s drawing.