Сенім телефоны
8 7182 57-85-83
email: sosch21.pawlodar@rambler.ru
Мекенжайы: 140 012 Павлодар қ., Камзин көшесі, 346
+7(7182) 60-73-13 қабылдау бөлімі, +7(7182) 57-85-83 вахта, +7 (7182) 57‒70‒72 бухгалтерия
Білім бөлімінің басты бетіне қайту
Азаматтарды жеке қабылдау кестесі:
Сейсенбі 15.00 - 18.00 Бейсенбі 15.00 - 18.00
Бір жылда2608982
Бір айда233679
Бір аптада62069
Кеше5021
Тәулік1397
"Павлодар қаласы ЖОМ №21" ММ КІТАПХАНАСЫ.

"Павлодар қаласы ЖОМ №21" ММ КІТАПХАНАСЫ.

Библиотека ГУ СОШ №21г. Павлодара

  Шахманова Ақбота Жазкеновна

кітапхана меңгерушісі, білімі – орташа арнаулы,

бітіргені – Аксу қаласының Жаяу Мұса атындағы колледжі.

 

Дүйсенбі/ понедельник

  9.00-17.00 с.

Бейсенбі/вторник

 с 9.00-17.00ч.

Сәрсенбі/ среда

 с 9.00-17.00ч.

Бейсенбі/ четверг

әдістемелік күн/ методический день

Жұма/пятница

 9.00-17.00с.

Сенбі/ суббота

 9.00 - 13.00 с.

 

 


3.Кітапхана жұмысының сандық көрсеткіштері Количественные показатели билиотечной работы

 

Көрсеткіштер атауы

Найменование показателя

Жоспарланға

запланировано

Орындал

выполнено

1

Біріңғай тіркеу бойынша оқырмандар саны

Количество читателей по единому регистрационному номеру

 

1477

 

2

Оқырмандар құрамы:

Состав читателей:

-1-4 сынып оқушыл/учащиеся 1-4 кл.

-5-9 сынып щқушыл/учащиеся 5-9 кл.

-10-11сынып оқушыл /уч-ся10-11кл.

-оқытушылар/педогоги

-басқалар/прочие

 

1581

774

632

71

104

 

 

3

Келу саны (жыл ішінде)/ кол-во посещений (за год)

17480

 

4

Кітап беру саны (барлығы)

Количество книговыдач (всего)

39600

 

5

Оқылу/Читаемость  (экз.)

29,0

 

6

Айналымдылық (рет)

Обращаемость фонда

1,4

 

7

Келу(келу)  /Посещаемость (посещ.)

13,6

 

8

Кітаппен қамтамасыз етілу (дана)

Книгообеспеченность (экз.)

1-11 сын. Окушылары/уч-ся 1-11 классов

100%

100%

 

 

4.Ақпараттық –библиография және көпшілік жұмыс Информационно –библиографическая и массовая работа

Көрсеткіш атауы

Наименование показателя

Жоспарланға

запланировано

Орындалғ

Выполнено

1

Көрмелер (барлығы)выставки  (всего)

18

 

2

Әдебиет  қарау(барлығы)   просмотр литературы(всего)

Шамамен түскеніне қарай, по мере поступления

 

3

Әдебиеттің ауызша шолуы (барлығы)Устные обзоры литературы  (всего)

7

 

4

Оқырман конференциялары / читательские конференций

1

 

5

Ауызша жұрналдар /устные журналы

2

 

6

Әңгімелер(топтық ) /Беседы  (групповые)

27

 

7

Презентация

 

 

8

Әдеби композиция/ литературн.композиция

2

 

9

Әдеби мейрам, ойындар....Литер. прзд. Игры....

4

 

10

Анықтамалар  барл. / справки  всего

Шамамен түскеніне қарай

По мере поступл.

 

11

Слайд қарау /Просмотр слайдов

18

 

12

-педогогика кеңестерінде жаңа оқу-әдістеме әдебиеті туралы сөз сөйлеу /Выступления перед педагогами о новой литературе

 

Шамамен түскеніне қарай

По мере поступл.

 

                 5. Кітапханалық – библиография білімін насихаттау

             Пропаганда библиотечно –библиографических знаний

Көрсеткіш атауы

Найменование показателя

Жоспарланғаны

запланировано

Орындалған

Выполнено

1

Жеке кеңестер/индивидуальные консультации

35

 

2

Кітапхана ішіндегі  экскурсия/ экскурсия по библиотеке

5

 

3

Кітапханалық сабақтар / библиотечные уроки

23

 

4

Әңгімелер / беседы

28

 

6.Қорды жинақтау Комплектование фонда

Көрсеткіштер атауы

Наименование показателя

Жоспарланғаны

запланировано

Орындалған

Выполнено

1

 

Түскен басылымдар (оқулықтардан басқасы) / Кол-во поступивших изданий (кроме учебников):

-барлығы ,данамен /всего в экземплярах

- барлығы,атаумен /всего в названиях

-сомасы –на сумму

 

 

 

 

214

 

90975

 

Түскен оқулықтар саны/количество поступивших учебников:

-барлығы ,данамен /всего в экземплярах

- барлығы,атаумен /всего в названиях

-сомасы –на сумму

 

 

 

 

25873

7866998

 

2

Оның ішінде электрондық құралдар. В том числе электронных пособий:

-барлығы, данамен /всего в экземплярах

- барлығы,атаумен /всего в названиях

571

 

3

Газеттер мен   журналдар

2014ж. (1жартыжылдығы/1 полугодие):

-барлығы, данамен/всего в эвкземплярах

-сомасы/ на сумму

26

26

 

57000

 

4

Есептен шығарылған басылымдар саны /

Количество выбывших изданий

-кітаптар/книги

-оқулықтар / учебники

 

 

 

7.Әдебиет өңдеу Обработка литературы

Көрсеткіштер атауы

Наименование показателя

Жоспарланғаны

запланировано

Орындалған

Выполнено

1

Әдебиеттерді жүйлеу(атау)/ Систематизация

Литературы (назв).

Үнемі

регулярно

 

2

Әдебиеттерді катологтеу(атау)/

Катологизация лит-ры(назв).

Үнемі

регулярно

 

3

Каталогтер мен картотекаларды өңдеу/

Редактирование каталогов и картотек

Үнемі

регулярно

 

 

8.Қорды ұйымдастыру және сақтау Организация и хранения фонда

 

Көрсеткіштер атауы

Наименование показателя

Жоспарланғаны

запланировано

Орындалған

Выполнено

1

Кітапхананың жалпы алаңы (ш.м) Общая площадь библиотеки (кв.м)

124

 

2

-Оқу залының алаңы /пл. Чит. Зала

-Оқу залындағы орындар саны /количество                мест в чит.зале

53,7

 

40

 

3

Кітап қоймасының алаңы / площадь книгохранения

-негізгі қор/основной фонд

-оқу қоры /учебного фонда

 

 

79

 

 

 

 

9.Оқырмандармен жұмыс   /  Работа с читателями:

Жұмыс мазмұны

Содержание работы

Мерзім

срок

Жауаптылар ответсвенн.

 

Педогогикалық ұжыммен жұмыс Работа с педогогическим коллективом

1

Жаңа түскен әдеби кітаптарды мұғалімдерге хабарлау.

Информировть учителей о поступлении новой литературы

Шамамен

Түскеніне қарай

По мере поступления

Шахманова А.Ж

2

Педогогикалық кеңестерге әдістемелік отырыстарға көмек беру. Помощьв подготовке к педогогическим советам, заседаниям секции МО

Үнемі

регулярно

Шахманова А.Ж

3

Ұстаздар күніне әдебиеттерді тауып беру. Подбор литературы по подготовке ко Дню учителя.

Қазан

Октябрь

Шахманова А.Ж

 

10.Мектеп оқушыларымен жұмыс. Работа с учащимися школы

1

Оқушыларға жаңа оқу жылына оқулықтардыберу.Выдача учащимся учебников на новый учебный год

Қыркүйек

Сентябрь

Шахманова А.Ж

2

Оқушыларға кітапхананы пайдалану ережесін түсіндіру.

Разъяснения учащимся правил пользования библиотекой.

Үнемі

регулярно

Шахманова А.Ж

3

Оқу мәдениеті туралы жеке сұхбат өткізу. Проводить индивидуальные беседы по культуре чтения.

Үнемі

регулярно

Шахманова А.Ж

4

Оқу туралы талдау өткізу.

Провести анализ чтения.

Мамыр.

Май.

Шахманова А.Ж

 

11.Кітапхана белсенділерімен жұмыс. Работа с библиотечным активом

1

Кітапхана белсенділерімен отырыс ұйымдастыру. Организационное заседание актива библиотеки.

Қазан

октябрь

Шахманова А.Ж

2

Кітапхана активтерімен жұмыс жоспарын құрастыру. Составление плана работы актива библиотеки.

Қазан

октябрь

Шахманова А.Ж

3

Оқулықтарды тексеру рейдін жүргізу.

Рейд по проверке учебников.

Қараша

Ноябрь

Шахманова А.Ж

4

Кітап апталығын өткізу.

Проведение недели детской книги.

Наурыз

Март

Шахманова А.Ж

5

Оқулықтарды тексеру рейдін жүргізу.

Рейд по проверке учебников.

Сәуір

Апрель

Шахманова А.Ж

 

12.Көпшілік жұмыс Массовая работа

1

Мектепте мерекелік шараларға сценрилер жазуда, әдебиет таңдауға,көрме ұйымдастыруға қол ұшын беру.Содействие в проведении мероприятии в школе: подбор литературы, оформление выставок, подбор сценриев к праздникам.

Үнемі

регулярно

Шахманова А.Ж

2

Пәндер апталығына дайындыққа қатысу. Участие в подготовке предметных недель.

Шамамен өткізуіне қарай

По мере проведения

Шахманова А.Ж

Классные рук.

13.Өлкетану тәрбиесі Краеведческое воспитание

1

Туған жерім –Павлодар

Родная земля  - Павлодар

Қаңтар

Январь

Шахманова А.Ж

2

Атыңды әнмен жаңғыртамын

Туған жер

Пою и славлю край родной

Ақпан

Февраль

Шахманова А.Ж

14.Құқықтық тәрбие Прававое воспитание

1

Балалар құқығы мен міндеттері

Права и обязанности детей

Қаңтар

Январь

3-4 сыныптар

3-4 классы

 

Шахманова А.Ж

Сынып жетекшілері

2

Қоғамдағы оқушылардың заңға сәйкес жүріп-тұру тәрбиесі.

Правомерное поведение учащихся в обществе.

Ақпан

Февраль

5-6 сыныптар

5-6 классы

Шахманова А.Ж

Сынып жетекшілері

                                       

                                   15.  Адамгершілік тәрбиесі Нравственное воспитание

1

 

Рақымдылық, адамгершілік,адалдық және мейірімділік- өнегелілік тәрбиенің негізі.

Доброта, гуманность, честность и милосердие – основа нравственного воспитания.

Декабрь

Желтоқсан

1-4сыныптар

1-4классы

Шахманова А.Ж

Сынып жетекшілері

2

Мемлекет. Өнегелілік. Құқық.

Государство. Нравственность. Право

Наурыз

Март

Шахманова А.Ж

 

 

16.Патриоттық тәрбие Патриотическое воспитание

 

 

 

 

 

1

Менің Отаным – Қазақстан

(Сынып сағаты)

Моя Родина – Казахстан

(Классный час)

Қараша

Ноябрь

8-11сыныптар

8-11 классы

Шахманова А.Ж

Сынып жетекшілері

2

«Тәуелсіз Қазақстан»

«Независимый Казахстан»

(Сынып сағаты)

(Классный час)

 

Желтоқсан

Декабрь

5-7 сыныптар

5-7 классы

Шахманова А.Ж

Сынып жетекшілері

3

«Ешкімде ұмытылмайды, еш НӘРСЕДЕ ҰМЫТ ҚАЛМАЙДЫ »

Мамыр

Май

5-7сыныптар

5-7классы

Шахманова А.Ж

Сынып жетекшілері

17.Салауатты өмір салтына тәрбиелеу. Воспитание здорового образа жизни.

1

«Наурызым мерекем – Наурызым берекем»әдеби сазды кеш

Наурыз

Март

5-8сыныптар

5-8классы

Шахманова А.Ж

2

Дені саудың – жаны сау

У здорового – душа здоровая

Сәуір

Апрель

Шахманова А.Ж

3

Сенің денсаулығың – сенің қолыңда.

Твое здоровье – в твоих руках

Желтоқсан

Декабрь

Шахманова А.Ж

                                18.  Экологиялық тәрбие Экологическое воспитание

1

Табиғатты бағала да, аяла!

Цени и люби природу

Желтоқсан

декабрь

Шахманова А.Ж

2

Эклолгия ел амандығы

Экология благополучие народа

Қаңтар

Январь

Шахманова А.Ж

3

Экология және денсаулық.

Экология и здоровье          

Сәуір

апрель

Шахманова А.Ж

 19.Оқушылардың кітапханалық білімі. Библиотечно- библиографические знания школьникам

1

Оқушыларды кітап қорымен таныстыру.

Ознокомление учащихся с книжным фондом.

Қазан

 Октябрь

Шахманова А.Ж

2

 

Кітапханалық сабақтар

Библиотечные уроки

Үнемі

регулярно

Шахманова А.Ж

 

20.Қорды жинақтау және ұйымдастыру Комплектование и организация фонда

Жұмыс мазмұны

Содержание работы

Орындау мерзімі

Срок исполнения

Жауапты

Ответств.

                                Оқу қорымен жұмысРабота с учебным фондом

1

Оқушыларды оқулықпен қамтамасыз ету. Обеспечение учащихся учебниками.

Қыркүйек

Сентябрь

Шахманова А.Ж

2

Қабылдау. Техникалық жөндеу, жаңа оқулықтарды тіркеу. Прием. Техническая обработка, учет новых учебников.

Шамамен түскеніне қарай.

По мере поступления.

Шахманова А.Ж

3

Мектептің оқулықтарға сұранысын қалыптастыру.

Формирование общешкольного заказа на учебники.

Январь

Қаңтар

Шахманова А.Ж

                                          21.   Негізгі қормен жұмыс  Работа с основным фондом

1

Кітап қорының құрамын зерттеу

Изучение состава книжногфонда

Үнемі

регулярно

Шахманова А.Ж

2

Қорды толықтыру. Комплектование  фонда.

Қыркүйек

сентябрь

Шахманова А.Ж

 

а) Басылымдарға жазылуды ұйымдастыру.

Организация подписки.     

Қазан

Октябрь

 

 

 б) Әдебиеттерді  тіркеу,жөндеу .

Приобретение литературы, уче и обработка.  

Шамамен түскеніне қарай.

По мере поступления.

Шахманова А.Ж

 

 в) Әдебиеттерді толықтыру, есептеу. Пополнение литературы, учет и обработка

Үнемі

регулярно

Шахманова А.Ж

 

г) Кітап қорын сақтау шараларын өткізу. Мероприятия по сохранности учебного фонда.

Үнемі

регулярно

Шахманова А.Ж

         

 

22.Информационно-справочно-библиографическая работа.  (в течение года)

1.Бірінші сынып оқушыларымен кітапханаға серуен өткізу.

Провести экскурсии в библиотеке для учащихся первых классов.

2.Қорды жетілдіруді ұйымдастыру. /Совершенствовать организацию фонда.

3. Жаңа түскен кітаптарға ашық көрме жасау. /Открытый просмотр новой литературы.

4. Үнемі кітап көрмесін безендіру. /Регулярно оформлять книжные выставки.

5. Кітапхана сабақтарын өткізу. /Проводить библиотечные уроки.

    23.Әдістемелік – ұйымдастыру жұмыстар Организационно – методическая работа

1.Әдістемелік хаттарды,нұсқауларды, библиографикалық құралдарды зерттеу. Изучать методические письма, инструкции, библиографические пособия.

2.Қалалық шараларда қатысу. Принимать участие в городских мероприятиях.

3. Мерзімді басылымдарды үнемі көру. Регулярно просматривать периодические издания.

4. Әдістемелік семинарларға қатысу. Посещать методические семинары.

7. Материалды техникалық базаны нығайту. Укрепление материально – технической базы.

Оқу жылының аяғында кітапханамен кітап сақтау орнында жөндеу жүргізу. В конце учебного года провести ремонт в библиотеке и хранении.

 

 

 

 

Кітапхана меңгерушісі: ---------------- Шахманова А.Ж

Заведующая библиотекой: